vissza a főoldalra
Mit nyújtunk Önnek?
Ingyenes pályázatfigyelés:
  • Bemutatjuk a fejlesztési céljaihoz legjobban illeszkedő pályázatokat
  • Folyamatosan tájékoztatjuk az új pályázati lehetőségekről, az Ön által igényelt területek számbavételével.
Megfelelő csapatunkkal elkészítjük pályázati dokumentációját:
  • Pályázatát előkészítjük és megírjuk. Továbbá projekt management-et is vállalunk.
MINDEZT GYORSAN ÉS HATÉKONYAN

.bővebben...

Belépés
hirekcim
2010.01.26.
Árfolyam kompenzáció az ÚMFT forrásokból támogatott projektek érdekében

Az NFÜ a magas euró árfolyamból származó árfolyamveszteséget – mint a projektgazdáknak fel nem róható költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja, ezzel is elősegítve, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy költségvetésű projektek. Magyarország elöl jár a nem euróövezeti térségben a kérdés kezelésében, nincs tudomásunk más uniós tagországról, amely így próbálná enyhíteni az árfolyam hatásait.


Az NFÜ még 2009-ben készítette el az árfolyamveszteségek csökkentését célzó kompenzációs eljárásrendjét. Az intézkedéseket a jóváhagyó döntés után (2/2010. (I. 8.) NFGM rendelet) azonnal el is kezdi alkalmazni az Ügynökség. A számottevő importbeszerzéssel érintett projektek esetében a beszerzések költsége a projektgazdának fel nem róható okból jelentősen emelkedhet, amely késleltetheti (vagy ellehetetlenítheti) a projekt elkezdését, vagy megvalósítását. A kompenzációs eljárás célja, hogy az árfolyamhatással kedvezőtlenül érintett projektek az eredeti tartalommal és határidővel megvalósuljanak. Ez leginkább a jelentős, eszköz-, gép- vagy technológia importbeszerzéssel járó, egészségügyi, oktatási projektekre, közösségi közlekedési beruházásokra, környezet- és energiaprojektekre jellemző. Ezzel a támogatói döntéssel lehet hozzájárulni többek között a magyar sikertörténetnek számító, az EU által is jóváhagyott, vidéki közlekedésfejlesztési nagyprojektek tervek szerinti megvalósulásához.

A miniszteri rendelet (2/2010. (I.8.) NFGM rendelet) alapján kialakított kompenzációs eljárásrend azokra a projektekre fókuszál, ahol az adott projektben a devizához kötött beszerzés keretében tervezett vagy megvalósított gép-, eszköz-, jármű-, berendezés-, vagy technológia-beszerzés és a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó szállítói szolgáltatás értéke együttesen eléri a projekt elszámolható összköltségének a 25%-át, a költségnövekmény várhatóan eléri (vagy elérte) az eredeti, jóváhagyott és elszámolható összkiadás 4%-át, de legalább 5 millió forintot, az adott projektben a támogatási arány eléri vagy meghaladja a 80%-ot, a pályázat, projekt sajátosságai miatt a műszaki tartalom csökkentése, a költségátcsoportosítás, illetve egyéb, a projektvégrehajtás során rendelkezésre álló eszközök alkalmazása nem ellensúlyozza az árfolyamhatást, és a projekt költségvetésében betervezett tartalék nem nyújt fedezetet az árfolyam emelkedéséből eredő többletköltségekre.

A kompenzációs eljárásban továbbra is alkalmazni kell a társfinanszírozás és a kockázatmegosztás elvét (önerő), valamint a projektgazdáknak továbbra is meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy átcsoportosítással, megtakarításokkal és alternatív beszerzési források felkutatásával csökkentsék a többlet kiadásokat.. A kompenzáció, a támogatási szerződés módosítását igényli. A támogatási szerződés jóváhagyása után az eredeti költségvetés árfolyam-tartalékkal egészül ki, amely csak az igazolt fizikai és pénzügyi teljesítés után, utólag használható fel. Az árfolyam-kompenzációs tartalék a projekt egyéb okból felmerült költségnövekményeire nem használható fel.

Az Ügynökség a jövőben induló pályázatok esetében is lehetőséget biztosít majd az árfolyam-kockázati tartalék bevezetésére a projektek költségvetésében. Azonban továbbra is elvárt, hogy a projektgazdák felkutassák a hazai beszerzési lehetőségeket, és készek legyenek a költségvetésen belüli átcsoportosításokra, megtakarításokra.

Dátum: 2010. január 13.

Forrás: www.nfu.hu

Minden jog fenntartva © 2004 Kapcsolat |